top of page

Tietosuojaseloste

 

Newt Skincare noudattaa Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä markkinoinnin ja viestinnän helpottamiseen.

 

Rekisterinpitäjä

Newt Skincare

Y-tunnus 3014541-1

Vöyrinkatu 13 65100 Vaasa

info@newtskincare.fi

 

Linda Österberg

lindamaria.osterberg@gmail.com

 

Henkilörekisterin nimi

Newt Skincaren asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten. Käytämme henkilötietoja asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten markkinointiviestintään.

 

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero sekä asiakkuushistoria

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana. Tietoja voidaan kerätä myös messujen ja muiden markkinointitapahtumien yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita Newt Skincaren palveluista tai tuotteista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Newt Skincaren asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta.

 

Rekisterin suojaus

Newt Skincaren asiakasrekisteri on digitaalinen tiedosto, joka on suojattu tunnuksin, salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijällä on vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja esittää pyyntö virheellisen tiedon korjaamisesta. Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoitukseen. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina alla olevaan osoitteeseen:

 

Newt Skincare

Linda Österberg

Vöyrinkatu 13

info@newtskincare.fi

bottom of page